back to top
mojatv

OBNOVA PRED ZIMSKI SAN: Ozelenjavanje Novog Sada posle štete nastale u udarima superćelijske oluje

OBNOVA zelenila uništenog u dva udara superćelijskih oluja 19. i 21. jula počeće narednih dana, kada počinje zimski period mirovanja vegetacije, koji traje do kraja marta. Šteta koju je oluja nanela drveću u Novom Sadu je ogromna, a u velikom broju evidentirana su odrasla stabla sa razgranatom krošnjom, ali je oboren i pozamašan broj mladih stabala.

обнова пред зимски сан: озелењавање новог сада после штете настале у ударима суперћелијске олује

FOTO: Gradsko zelenilo

U JKP “Gradsko zelenilo” uradiće ozelenjavanje, a odluku o broju i vrstama drveća koje će biti posađeno, doneće Komisija za ozelenjavanje Novog Sada, koja je osnovana na predlog gradonačelnika Milana Đurića. U Komisiji je veliki broj stručnjaka koji će na osnovu detaljne analize novonastalih okolnosti doneti odluku koje su vrste pogodne za sadnju, kako bi bile izdržljivije u pogledu jakih vetrova i oluja.

Saradnja sa stručnjacima

S OBZIROM na to da je stradao veliki broj odraslog drveća Grad Novi Sad i JKP “Gradsko zelenilo” projekte očuvanje i unapređenje zelenila na teritoriji grada sprovešće u tesnoj saradnji s naučnim institucijama.

– Šteta je svakako ogromna – navode u “Zelenilu”, ističući da se meri milionima dinara. – Od 19. jula do 18. oktobra urađeno je 4.560 intervencija. Odvezeno je 3.438 kamiona sakupljenog biootpada, a u istom periodu primili su 5.736 prijava građana.

Za dva olujna dana, na području grada vetar je polomio ili iščupao 2.982 stabla. Ali na osnovu dosadašnjih podataka ne mogu se klasifikovati vrste koje su manje ili više otporne na vremenske nepogode sa zabeleženom jačinom vetra do 100 kilometara na čas, jer su u oluji stradale gotovo sve vrste drveća.

– Gotovo da nema vrste koja nije pretrpela štetu. Svakako treba imati na umu da na otpornost drveća u gradskim uslovima i njihov životni vek, utiče mnogo parametara, ekspozicija, odnos korena i krošnje, zdravstveno stanje stabla, mesto sadnje, kao i sama struktura zemljišta – objašnjavaju u “Gradskom zelenilu”. – Zemljišta na području grada su raznovrsna, a drveće je stradalo tamo gde su bili najjači udari vetra. Veći deo Novog Sada nalazi se na aluvijalnoj terasi Dunava, čije korito predstavlja pogodan koridor za kretanje vetra, a zbog blizine Dunava, zemljište na teritoriji grada je peskovito, stoga su lomovi i izvaljivanje šumske vegetacije iz korena prilikom udara oluja orkanske snage bili neizbežna posledica.

Najnoviji članci