back to top
mojatv

SLOBODAN MILOŠEVIĆ OBJASNIO KAKO JE POČEO RAT: Naj­ve­ća je besmi­sli­ca optu­ži­va­ti pogre­šnu stra­nu (VIDEO)

TOKOM uvodne reči Slobodana Miloševića pred Haškim tribunalom, bivši predsednik SRJ govorio je i o počecima rata u bivšoj Jugoslaviji.

слободан милошевић објаснио како је почео рат: нај­ве­ћа је бесми­сли­ца опту­жи­ва­ти погре­шну стра­ну (видео)

FOTO: Arhiva novosti

– Rat je počeo ubi­stvom oca neve­ste na srp­skoj svadbi, koja je pro­la­zi­la cen­trom Sara­je­va. Rat je počeo prvim ubi­stvima Srba, na raznim mesti­ma u Bosni. Srbi nisu poče­li nika­kav rat i nika­kve suko­be. Tako je bilo i u Hrvat­skoj, pokolj u Boro­vu Selu, pokolj na Pli­tvi­ca­ma. O tome sve posto­je zai­sta isto­rij­ske činje­ni­ce. I naj­ve­ća je besmi­sli­ca optu­ži­va­ti pogre­šnu stra­nu – rekao je Slobodan Milošević.

On je tokom uvodnog izlaganja ukazao i na činjenicu da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije.

– Ja se onda pitam šta je onda u stva­ri ovde vaš cilj i zašto vi kaže­te, kako se vi usu­đu­je­te da kaže­te da se “gra­ni­či Koso­vo sa Srbi­jom”. Koso­vo se ne gra­ni­či sa Srbi­jom, Koso­vo je Srbi­ja, ne gra­ni­či se Hag sa Holan­di­jom – izjavio je Milošević.

(alo.rs)

Najnoviji članci