back to top
mojatv

SUD DONEO ODLUKU O SKAJU! Prikupljeni materijal biće korišćen KAO DOKAZ, tu su Belivukove poruke i fotografije

U Specijalni sud u Beogradu nastavljeno je suđenje optuženim pripadnicima kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića koji su u pritvoru Centralnog zatvora u Bačvanskoj ulici. Danas je saslušan sudski veštak grafolog. Sud je danas saopštio i najnoviju odluku, a to je da će se prikupljeni materijal sa Skaja koristiti kao dokaz!

Sudija odbila predloge, proces za danas završen

Sudija je saopštila da se odbijaju predlozi advokata da optuženi pripadnici kriminalne grupe Veljka Belivuka budu pušteni iz pritvora, kao neosnovani. Suđenje je za danas završeno, a nastavak je zakazan za 4. mart. Za 4. mart sudija je saopštila da će biti saslušana bivša verenica Marka Andrića iz Niša, a da će toga dana, kao i 5. 7. i 8. marta u sudnicu ponovo biti dovedeni svedoci saradnici Bojan Hrvatin, Srđan Lalić i Nikola Spasojević.

Branioci traže ukidanje pritvora

Branilac Milovana Tadića, advokat Nikola Jerković, takođe je zatražio da njegovom klijentu bude ukinut pritvor ili bude zamenjen blažom merom, odnsono kućnim pritvorom i jemstvom kao dodatnom garancijom. Advokat je sudu dostavio i dokaz da je Tadićeva supruga vlasnica pekare i brojnih nepokretnosti koje su ostale iza njene majke.

Advokat Dalibor Katančević je zatražio da se pritvor ukine njegovom klijentu Nemanji Lakićeviću i odredi mu se blaža mera, jemstvo, kućni pritvor ili obe mere.

– Ja moram da kažem da mislim da ste napravili veliku grešku kada ste danas prihvatili Skaj, svi sudovi ga evropski odbacuju da bi zaštitili suverenitet, samo se mi i Crna Gora utrkujemo da ga prihvatimo, iako smo svi svesni da to nije moguće da bude dokaz. Sve sam ovo ispričao jer je glavni argument tužilaštva za Nemanju Lakićevića ta Skaj komunikacija. Kada je u pitanju Nemanja Lakićević siguran sam da ste svesni da bi se bilo kojom drugom blažom merom obezbedila svrha nesmetanog vođenja krivičnog postupka – rekao je Katančević.

Za reč se javio i branilac Alekse Šejića, advokat Srđan Jovanović koji je takođe zatražio da ovom optuženom omogući da se brani sa slobode ili mu se odredi kućni pritvor.

Advokat Marina Srdić, branilac Vladimira Greka je takođe iznela predlog sudskom veću da ovom optuženom ukine pritvor. Isti predlog iznela je i advokat optuženog Dragana Mitrovića, uz predlog da mu bude određen kućni pritvor.

Advokat Boško Tambulja, branilac Senada Rešovića rekao je da misli da je njegov predlog “zaludniji nego dozivati pticu zauvek sletelu” i citirao stihove pesme Branka Miljkovića, uz koje je predložio ukidanje pritvora. I advokat Alekse Stošića je predložio ukidanje pritvora ili određivanje mere napuštanje stana.

Tužilac Zoran Babić rekao je da se tužilaštvo protivi svim predlozima branilaca, da im bude ukinut pritvor ili bude zamenjen blažom merom.

- Advertisement -

Belivukov advokat o Skaj komunikaciji

Nakon saopštenih odluka sudije, za reč se javio branilac po službenoj dužnosti Veljka Belivuka, advokat Pavle Litričin.

Advokat: Da li to znači da možemo da dobijemo sada Skaj materijal?

Sudija: Do sada ste mogli da vršite uvid u Skaj komunikaciju u zgradi suda, to je bila prethodna odluka suda i dosta advokata i optuženih je to iskoristilo. Dozvoliću da se kopira.

Sudsko veće je potom donelo rešenje da se u nastavku suđenja nastavi uvid u pisane dokaze i transkripte razgovora.

Razgovor je vodio optuženi Vlado Georgiev sa izvesnim Dejanom Vesićem, vlasnikom stana u Humskoj od 21.novebra 2020. Prema optužnici, Georgiev i njegova supruga Slađana Sekulić iz iznajmljenog stana u Humskoj nadgldali su ulaz u stadion Partizana, odnosno prostorije koje su koristili pripadnici Belivukove grupe.

Georgiev: Vlada na telefonu, jel izdajete stan u Humskoj. Interesuje me taj stan, ja i supruga

Vlasnik stana: Jeste li odavde

Georgiev: Mi smo u Loznici ali imamo tu butik koji radi u Beogradu, pa smo možda tu 15 20 dana mesečno

Vlasnik stana:Ja sam u Kruševcu.

Georgiev: Možemo tu kada kažete. To je novo siva zgrada, nov stan, niko nije bio u njemu

Vlasnik stana: Nije, to je nov stan.

Georgiev: Meni to odgovara

Vlasnik stana: Ja imam neku najavu agencije za sutra

Georgiev: Ja sam preko agencije uzeo vaš broj

Vlasnik stana: Vama baka preminula

Georgiev: Jeste od surpuge

Vlasnik stana: Hajde da vam se večeras javim, pa da vidimo sutra? Georgiev: Možda bolje da ovako napravimo dogovor, da ne ide provizija preko agencije.

Vlasnik stana: Hajde ja sa suprugom da se dogovorim, pa da vam se javim. Georgiev: Dogovoreno

Sudija je pozvala Georgieva da izađe za govornicu i izjasni se da li se na snimku čuje njegov glas, ali je on odbio da odgovara na pitanja.

Za danas je završeno sa izvođenjem dokaza i prvi se javio advokat optuženog Aleksandra Vučeljića, koji je zatražio od sudskog veća da mu ukine pritvor.

U sudnici su potom prikazane fotografije “honde” vezano za ubistvo Nikole Mitića

Na fotografijama se vidi automobil na parkingu, zatim hirurška maska, rpapirne maramice, saobraćajna dozvola, ed bul i slike unutrašnjosti automobila.

Mitić je, podsetimo, presretnut i otet u avgustu 2020. u blizini Američke ambasade.

Pripadnici grupe izvukli su ga iz “honde”, odvezli na stadion a potom, kako se navodi u optužnici, prebacili u Ritopek i ubili ga a njegov automobil su kako se navodi, odvezli i ostavili na parkingu u Rakovici.

Mitić je, prema iskazima svedoka saradnika ubijen jer su Belivuk i Miljković sumnjali da ih prati za račun drugog kriminalnog klana.

Advokat Dejan Lazarević javio se posle izvođenja nalaza DNK rezultata iz automobila pokojnog Nikole Mitića.

– U automobilu su nađeni samo DNK Nikole Mitića, a ne nekog od okrivljenih koji su navodno učestvovali u otmici i odvezli automobil. Nađen je samo DNK trag Lazara Vukićevića. Nesporno je znači, da je jedan od njih dvojice odvezao taj automobil gde je i pronađen. Tragovi pripadaju isključivo Mitiću i Vukićeviću, a uzeti su sa volana, sedišta, menjača – rekao je advokat Lazarević. Inače, prema optužnici i Lazar Vukićević je kao i Nikola Mitić ubijen u kući u Ritopeku u novembru 2020.

Odbačen zahtev za izuzeće sudije, materijal sa SKAJA koristiće se kao DOKAZ

Sudsko veće vratilo se u sudnicu i saopštilo da je odbacilo zahtev advokata Dejana Lazarevića za izuzeće sudskog veštaka.

Sudija: Pojavile su se nove okolnosti i biće naloženo novo sudsko veštačenje, koje će biti dodeljeno novom veštaku.

Pošto se saslušanje sudskog veštaka danas neće nastaviti, sudija je navela da će saopštiti odluke veća, a kao prva je saopštena odluka da materijal prikupljen sa Skaja bude korišćen kao dokaz.

Sudija: Odija se kao neosnovan predlog da se izuzme materijal koji je dobijen putem međunarodne pravne pomoći iz Francuske.

Sudija je potom navela da se odbija predlog branilaca da se iz spisa izdvoje zapisnici sa prepoznavanja od strane oštećenog I. S., zatim zapisnici sa saslušanja iz policije za nekoliko optuženih, zatim audio snimak iz sobe na Divčibarama, kao i audio zapis nastao 12. januara 2021. koji je u hotelu Crni vrh na istoj planini vodio Marko Miljković.

Sudija: Vezano za Skaj materijal koji je dostavljen Javnom tužilaštvo za organizovani kriminal iz Fracuske, prilikom donošenja odluke sud je imao u vidu zamolnice kojima je od istražnog sudije suda u Francuskoj zatražio pružanje međunarodne pomoći i to dostavljanje dokaza i dokaznog materijala sa platvorme Skaj koji su koristili Belivuk u ostali a u kojima su poruke, glasovne poruke i fotografije.

Naime, tužilaštvo i srpksa policija obavešteni su od strane Europola da postoje podaci o aktivnostima više kriminalnih grupa sa teritorije Srbije čiji pripadncii koriste Skaj platformu. Iz dobijenih podataka proizilazi da su među njima i pripadnici kriminalne grupe Veljka Belivuka.

Prilikom pretresa je pronađeno više aparata sa Skaj aplikacijom. Od Francuske je zatraženo da se dozvoli upotreba tih podataka koje su razmenjivali u krivičnom postupku. Stigao je materijal na USB uređaju i dozvola da se koriste zaplenjeni materijali.

Dakle, zaplena platforme je došla na zahtev francuskih nadležnih organa, u skladu sa njihim zahtevom. Veće smatra da su pribavljeni u skladu sa našim zakonom.

Dakle, mogu se podvesti pod isprave, dokaznu radnju koju poznaje i naš zakon, a ne kako to tvrdi odbrana posebne dokazne radnje. Međutim, samo posedovanje aplikacije Skaj ne znači da osoba obavlja kriminalne radnje i sve prikupljeno biće predmet ocene.

Izjave Šejića i Dimitrijevića pribavljene po zakonu

Vezano za iskaze Alekse Šejića i Vladimira Dimitrijevića u prostorijama policije, sud je ocenio da su njihove izjave pribavljene po zakonu.

Podsetimo, oni su u policiji priznali izvršenje krivičnih dela, ali su kasnije pred sudom osporili, tvrdeći da nisu uzeti po zakonu.

Sudija: Sud je imao u vidu da su Šejić i Dimitrijević pristali da daju iskaze u prisustvu advokata po službenoj dužnosti. Od strane ovlašćenih lica policije poučeni su o svojim pravima, uključujući i pravo da uzmu branioca po svom izboru. Kako su sa braniocem obavili poverljiv razgovor, to znači da su ih prihvatili, te kako nisu imali primedbi i zapisnike potpisali, veće je stava da su njihovi iskazi uzeti po zakonu. Spominjalo se da su iskaze dali pod prinudom i silom, ali su ti navodi neosnovani. Advokati su bili prisutni i potpisali su zapisnike kao i optuženi. Veće je donelo odluku i da odbiju predlozi o izdvajanju zapisnika sa prepoznavanja. Odbijen je i predlog advokata optuženog Nebojše Jankovića da se izdvoje razgovori vođeni u hotelu “Heba”, kao i da se izdvoji audio zapis Marka Miljkovića koji je obavljao u hotelu “Crni hrv”.

Sudija je pojasnila da će se Jankovićevi i Miljkovićevi snimljeni razgovori koristiti kao dokaz, jer hotelska soba ne predstavlja stan i nema povrede privatnosti.

Sudija: Smeštaj u hotelu na Divčibarama ne može se podvesti pod stan.

“Protiv ovih odluka nemate pravo žalbe”

Sudija se potom osvrnula i na to šta je to tajni nadzor i komunikacija, a šta tajno praćenje i snimanje, vezano za optuženog Marka Andrića čiji su audio snimci puštani prethodnog dana na suđenju.

Sudija: Svi smo mogli da čujemo da je u stanu sa tadašnjom verenicom. Veće je mišljenja da je u pitanju bio stan i da je ovom prilikom došlo do snimanja i tajnog praćenja u stanu, što je nedozvoljeno.

Za sledeći glavni pretres biće pozvana svedok Marija Stoiljković. To su ukratko odluke koje smo doneli. Protiv ovih odluka nemate pravo žalbe.

Podsetimo, u spisima predmeta nalaze se fotografije žrtava iz tajne prostorije u Ritopeku, koje su prema navodima tužilaštva optuženi razmenjivali putem Skaja, ali i glasovne i pisane poruke u kojima su detaljno planirali krivična dela i komentarisali brutalna ubistva za koja im se sudi.

Optuženi traže izuzeće veštaka

Za govornicu je potom izašao optuženi Marko Miljković. U sudnicu su ga uvela šestorica stražara.

Miljković: Smatram da je ovo prevara i da je podučen od strane tužilaca Saše Ivanića i Zorana Babića, pristrasan je na našu štetu i treba da ga izuzmete.

Sledeći se za reč javio Veljko Belivuk.

Belivuk: Pridružujem se rečima advokata, Budimira i Miljkovića koji još nisu advokati, ali ako bog da. Ovaj veštak ovde se vadi na tehničke greške, jedan potpis koji nije Milošev je izveštačio kao da jeste, kako onda da mu verujemo bilo šta. Čovek je u godinama, a sve je ovde na svako pitanje čitao, ništa nije objasnio. Rekao je ovde kako je profesionalac, a sve je ovde pokazao drugačije. Imamo onda i DNK veštačenje, bez softvera sa licencom koje sigurno nećete da izuzmete jer bi morala da se izuzmu sva DNK veštačenja u Srbiji. Sve se radi protiv nas.

Za govornicu je izašao i Nemanja Đurić, čiji je potpis veštačen.

Đurić: Ja samo da kažem da nije moj potpis, pridružujem se zahtevu za izuzeće.

Ponovo se za reč javio optuženi Miloš Budimir, tvrdeći da njegov potpis nije ni na dostavnici koja je uzeta kao uzoreak nespornog potpisa.

Budimir: Možda je potpisao neko od mojih cimera, to se često dešava. Lepo ste rekli da je davanje lažnog nalaza i mišljenja krivično delo, pozivam vas da podnesete krivičnu prijavu protiv ovog veštaka.

Za govornicu je izašao i optuženi Miloš Budimir.

Budimir: Ja sam u potpunosti saglasan sa rečima mog advokata i zahtevom za izuzeće. Smatram da ovog veštaka ne mogu da operu ni Dunav ni Sava ni bilo koja voda od ovoga što je rekao. Pritisnut činjenicama, počeo je da se vadi ovde, što bi se reklo žargonski. On je rekao svoje mišljenje, ja bih da vam pročitam jednu rečenicu, gde on ide na moju štetu. Čovek je rekao ovako, da smatra da je tehnička greška, u redu čovek ima godina, al što na moju štetu. On kaže “može se pouzdano utvrditi da je sporne potpise potpisala ista osoba kao osoba koja je potpisala nesporne potpise”. Znači, on je potvrdio da je moj otac potpisao punomoćje Goranu Jovandiću. Pominje slovo U kog nema kod punomoćje.

Sudija: U redu, treba da se odluči o zahtevu za izuzeće.

Budimir: Imam ja još da kažem. Dobro, u našem predmetu se od početka pravi naučna fantastika, čovek je to sada dokazao svojim potpisom i pečatom.

Advokat Miloša Budimira ispituje grafologa

Tužilaštvo nema pitanja za veštaka, javio se za reč advokat Miloša Budimira, Dejan Lazarević.

Advokat: Da li ste primili naredbu suda kojom se određuje grafološko veštačenje?

Sudski veštak: Kada sam primio, ne znam tačno, smatram da sud vodi računa.

Advokat: Jeste li primili jednu ili više naredbi?

Sudski veštak: Jednu i ona je opisana u nalazu, nemam je kod sebe.

Advokat: Jednu ste dobili i dobili nalog od suda da vam se poverava veštačenje i da pribavite potpise Đurića i Miloša Budimira, s tim što će vam biti dostavljeni nesporni potpisi, punomoćja Miloša Budimira. Odakle vama ostali potpisi Miloša Budimira koje navodite?

Sudski veštak: Veštak je u obavezi da ukaže sudu na potrebu da se pribave i drugi nesporni potpisi, naročito posle kontaktna sa Milošem Budimirom koji je odbio da da potpis. Od suda su pribavljeni drugi nesproni potpisi, u čije sam originale imao uvid i koje sam kopirao.

Sudija: Ništa sprono.

Advokat: Videćete na kraju šta je sporno. Jeste li poneli te originale?

Sudski veštak: Pogledao sam originale i poneo radna dokumenta. U svakom slučaju, i da se ispusti bilo koji od nespornih potpisa koji su korišćeni sa spornim potpisima Miloša Budimira, ništa se ne može promeniti jer ima dovoljno slobodno pisanih nespronih potpisa. Mislim da nema potrebe baviti se više ovim potpisom koji se pokušava dovesti u pitanje.

Advokat: Jeste li proverili da li su to nesporni potpisi, koje vam je dao sud?

Sudski veštak: Po pravilu sud određuje zadatak veštačenja, sve ostalo pribavlja sudski veštak i u vezi sa tim ja imam pravo da kontaktiram sud i da pribavim neke činjenice koje su mi neophoden.

Advokat: Ko vam je dao te potpise i rekao da su nesporni?

Sudski veštak: Sud.

Advokat: Naveli ste da ste veštačili potpis kao nesporni sa punomoćja datom advokatu Goranu Jovandiću, imamo dva i rekli ste da je velika podudarnost sa potpisom na potvrdi o privremeno oduzetim predmetima.

Sudski veštak: Jeste, reč je o potvrdi sa privremeno oduzetim stvarima na kojoj je šest stavki i u kojoj je velika podudarnost, ali se mogao dovesti u pitanje, međutim sa punomoćja datom advokatu ustanovio sam da se radi o istoj osobi. Velika je podudarnost pisanja slova U, D, R.

Podsetimo, Budimir je pred sudom osporio da je potpisao potvrdu o oduzetim predmetima prilikom hapšenja 4. februara 2021., zbog čega je sud dao nalog grafologu da proveri da li je reč o njegovom potpisu. Na potvrdi o oduzetim predmetima od 4. februara 2021. pobrojano 27 tableta bele boje sa natpisom “bensedin”, USB, foto aparat, bočica.

Advokat: Ovu potvrdu je potpisao otac Miloša Budimira, Milan Budimir, a sada veštak tvrdi da je to nesporni potpis Miloša Budimira, iz tog razloga tražim izuzeće sudskog veštaka i smatram da nije dostojan da postupa, i da se dostavi novom veštaku. Što bi rekao Marko Miljković “ovo je sve farsa i namešteno”.

Sudski veštak: Ja sam konstatovao da je ovaj potpis takav da se može dovesti u pitanje njegova autentičnost, iz tog razloga sam logički i sa aspekta struke doneo zakjučak koji sam naveo. Sud će ceniti opravdanost ili neopravdanost, ali i da se isključi ovaj potpis, ostaje značajan broj potpisa nespornih, koji potvrđuju da je sporne potpise napisao on. Advokat: Ja sudija neću da podnesem zahtev za vaše izuzeće, smatram da ste to uradili strategijski, da se vidi da li će veštak da primeti ili ne. Podnosim zahtev za izuzeće veštaka zbog toga, zbog neobjektivnosti.

Svedočenje grafologa

Sudija je saopštila da će danas pred većem biti saslušan sudski veštak, grafolog dr Radoslav Svičević.

Sudija: Da li vi ostajete pri nalazu i mišljenju koji ste dali?

Sudski veštak: Ostajem pri nalazu i mišljenju.

Sudija: Vi ste vršili sporno veštačenje potpisa optuženih Nemanje Đurića i Miloša Budimira?

Sudski veštak: Izvršeno je predmetno grafoskopsko veštačenje Nemanje Đurića i Miloša Budimira. Korišćena je savremena komparativna metoda potpisa. Za predmet veštačenja sam imao jedan dokument sa spornim potpisom Đurića i šest dokumenata sa spornim potpisima Budimira. Radi proverljivosti koristio sam potpise sa originalnih dokumenata. Urađena je analiza takozvanih nespronih potpisa, koji su ispisani na originalnim dokumentima u koje sam imao uvid. Na osnovu opisa načina korišćenja i konkretnih spronih i nespornih potpisa, stekli su se uslovi za zaključak i mišljenje.

Sudija: Vezano za sporne potpise, naveli ste da je od Đurića uzrokovan potpis a od Miloša Budimira ne?

Sudski veštak: Tako je, navedeno je da je u neposrednom kontaktu Miloš Budimir odbio.

Sudija: Da li bi se nešto promenilo da sada imate njegov potpis?

Sudski veštak: Ne bi, imao sam više potpisa od 4. februara 2021. do 18. novembra 2021. Uzrokovani potpisi često puta se dovodi u pitanje, jer osoba može da se trudi da izmeni i iskrivi potpis.

Kurir

Najnoviji članci